Informujemy, że w PEC S.A. w Policach opłata za moc zamówioną nie przekracza 20% wartości energii cieplnej.

... poniżej można pobrać nową taryfę ciepła w formacie .pdf

Taryfa Ciepła obowiązująca od 01.08.2017r.

 

OPŁATA ZA CIEPŁO – Z CZEGO WYNIKA WYSOKOŚĆ TWOJEGO RACHUNKU

Wysokość opłaty jest wyliczana na podstawie wielu składowych. Mało kto wie, że cenę końcową weryfikuje i zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Abyście Państwo dowiedzieli się, w jaki sposób wyliczany jest Państwa rachunek, stworzyliśmy prostą grafikę, która to wyjaśnia.

 

Ciepło, które służy naszym odbiorcom pochodzi z dwóch źródeł, z własnej produkcji oraz z Grupy Azoty Zakłady Chemicznych Police S.A. W skład rachunku wchodzą koszty zakupu i wytworzenia ciepła, koszty modernizacji i rozwoju sieci ciepłowniczej oraz opłaty przesyłowe.

Czy PEC zarabia na cieple?

Wszystkie koszty związane z dostarczeniem ciepła są wyliczane w taki sposób, by PEC nie przynosił zysków, ale także nie generował straty. Ewentualne, niewielkie nadwyżki finansowe służą finansowaniu rozwoju firmy oraz są przekazywane do Gminy Miasta Police. Tam wpisane do budżetu, stanowią dodatkowe źródło finansowania działań samorządowych, takich jak edukacja, służba zdrowia, czy modernizacja naszego miasta. Warto jednak zaznaczyć, że celem zarządu PEC-u jest minimalizacja zysku w celu zapewnienia mieszkańcom jak najniższych opłat za ciepło.

TARYFA ZATWIERDZANA PRZEZ URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Całość zagadnień związanych z procesem taryfikowania określają ściśle przepisy ustaw i rozporządzeń wg. których są one zatwierdzane.

Taryfa skonstruowana jest w podziale:

Ciepło: cena za moc zamówioną (MW)

cena za jednostkę energii cieplnej (GJ)

Przesył ciepła: cena za moc zamówioną (MW)

cena za jednostkę energii cieplnej (GJ)

Dodatkowy podział uwzględnia odbiorców ze względu na własność węzłów oraz ilość obiektów zasilanych w energię cieplną.

Opłata za przyłączenie do sieci: cena za metr przyłączenia w zależności od średnicy.

PEC S.A. zasila odbiorców w ciepło produkując je w źródłach własnych oraz zakupując w Grupie Azoty S.A. Z. Ch. Police S.A.

W przypadku PEC S.A. Police w cenie za ciepło uwzględniana jest cena zakupionej energii cieplnej z Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A. zarówno za moc zamówioną jak i jednostkę energii cieplnej. Cena z Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A. ustalana jest również przez Urząd Regulacji Energetyki i zawiera ceny energii z Polcharu Sp. zo.o. (realizacja porozumień Gmina Police – Z.Ch. Police z 1992r.) Sposób uwzględniania określa taryfa (procentowy udział ceny z Z.Ch. oraz ceny ze źródeł własnych PEC S.A.)

Przesył ciepła nie uwzględnia ceny z Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A. ze względu na fakt zakupu loco Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A. (koszty przesyłu i zamiany parametrów fizycznych nie obejmują ceny z Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A.) Energia cieplna kupowana jest 6,5km od pierwszego odbiorcy.

CIEPŁO PEC S.A. JEST JEDNYM Z NAJTAŃSZYCH CIEPŁEM SYSTEMOWYM.

TARYFA NIE JEST ZATWIERDZANA PRZEZ PEC S.A. A PRZEZ URZĄD REGULACJI ENERGETYKI (instytucja rządowa)

TYLKO CZĘŚĆ CIEPŁA KUPOWANA JEST Z GRUPY AZOTY Z.CH. POLICE.

PEC S.A. PRODUKUJE RÓWNIEŻ WŁASNĄ ENERGIĘ CIEPLNĄ

CIEPŁO KUPOWANE JEST W ODLEGŁOŚCI AŻ 6,5 KM OD PIERWSZEGO ODBIORCY A WIĘC KOSZTY PRZESYŁU I ZAMIANY PARAMETRÓW W WĘZŁACH PONOSZONE SĄ PRZEZ PEC S.A.

PEC S.A. NIE ZARABIA NA CIEPLE ZAKUPIONYM ALBOWIEM JEST ONO PRZENOSZONE W TARYFIE NA ODBIORCĘ

Powyższe zawiera taryfa, której część prezentujemy poniżej. Całość taryfy znajduje się w zakładce „Dla Klienta” oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Cena dla odbiorcy jest wynikową cen PEC S.A. i ceny Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A.

Powyższe w taryfie ujęte jest w następujący sposób:

  1. Cena za moc Cjm = wsp.ZCH x CjmZCH + wsp.PEC x Cjm PEC
  2. Cena za ciepło Cjc = wsp.ZCH x CjcZCH + wsp. PEC x Cjc PEC
  3. Cena za nośnik ciepła Cn = wsp.ZCH x CnZCH + wsp. PEC x Cn PEC
  4. Cena za usługi przesyłowe
  • stała CS = CS PEC
  • zmienna CZ = CZ PEC

gdzie:

Cjm - cena za zamówioną moc cieplną

CjmZCH - cena za zamówioną moc cieplną ustalona przez Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A.

Cjm PEC - cena za zamówioną moc cieplną w kotłowni PEC S.A.

wsp.ZCH - współczynnik wyrażający udział Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A. w pokryciu zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej – średni z trzech ostatnich lat

wsp. PEC - współczynnik wyrażający udział kotłowni PEC S.A. w pokryciu zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej – średni z ostatnich trzech lat

Cjc - cena ciepła

CjcZCH - cena ciepła ustalona przez Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A.

Cjc PEC - cena ciepła wytworzonego w kotłowni PEC S.A.

wsp.ZCH - współczynnik wyrażający udział Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A.
w wytworzeniu ciepła pobranego przez odbiorców z okresu ostatnich trzech lat

wsp. PEC - współczynnik wyrażający udział kotłowni PEC S.A. w wytworzeniu ciepła pobranego przez odbiorców z okresu ostatnich trzech lat

Cn - cena nośnika ciepła

CnZCH - cena nośnika ciepła ustalona przez Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A.

Cn PEC - cena nośnika ciepła wytworzonego w kotłowni PEC S.A.

wsp.ZCH - współczynnik wyrażający udział Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A.
w wytworzeniu nośnika ciepła pobranego z sieci cieplnej – średni z ostatnich trzech lat

wsp. PEC - współczynnik wyrażający udział kotłowni PEC S.A. w wytworzeniu nośnika ciepła pobranego z sieci cieplnej – średni z ostatnich trzech lat.

 

 


Taryfa Ciepła obowiązująca od 01.07.2016r - pobierz plik (plik w formacie .pdf)

Taryfa Ciepła obowiązująca od 01.08.2017r - pobierz plik ( w formacie .pdf)