Budowa sieci ciepłowniczej przy ul. Roweckiego wraz z przyłączem cieplnym z rur preizolowanych o łącznej dłogości 109 metrów.