Ciepło systemowe dba o to, aby w twoim mieszkaniu zawsze było bezpiecznie i ciepło. To pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i cie­płą wodę, dostar­czany do budyn­ków przez sys­temy miej­skie. Zapew­nia kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika. Ty i Twoja rodzina może­cie czuć się bez­piecz­nie w domu, pracy czy szkole i nie mar­twić się o odpo­wied­nią tem­pe­ra­turę i ogrze­wa­nie. Z cie­pła syste­mowego codzien­nie korzysta ponad 15 mln Pola­ków. Jeżeli ważna jest dla Cie­bie eko­lo­gia, to też możesz spać spo­koj­nie – dzięki wyso­kim nor­mom, zwią­za­nym z pro­duk­cją i dostawą jest to ogrze­wa­nie bez­pieczne dla miasta i pozwala na ograniczenie smogu.

 

 

 Uczymy jak mądrze korzystać z energii i ciepła

Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem zajęć w ramach edukacji domowej udostępniamy pakiet bajkowo ilustrowanych, angażujących materiałów, będących częścią projektu edukacyjno-ekologicznego o nazwie Lekcje Ciepła. Zapraszamy rodziców i dzieci do korzystania z nich i wspólnej nauki w domu, przez zabawę.

Cykl trzech części bajek o „”Czerwonym Kapturku w mieście”” przygotowany został z myślą o uczniach nauczania początkowego, szkół podstawowych. Wprowadza dzieci w bajkowy świat ciepła systemowego. Uczniowie dowiadują się z nich, jak powstaje ogrzewanie, w jaki sposób dociera ono do mieszkań oraz jak można je oszczędzać. Poznają także pojęcie smogu i uczą się tego, jak można z nim walczyć.

Lekcje Ciepła prowadzone są na terenie całego kraju przez dostawców ciepła systemowego. Program trwa od 2013 roku i stale rozwija się o nowe materiały edukacyjne. Dotychczas zajęciami objętych zostało 350 tys. uczniów. Zajęcia dla najmłodszych powstały przy wsparciu fundacji Montessori Bona Ventura w Szczecinie.

Pogram edukacyjny Lekcje Ciepła wyróżniony został w 2019 roku przez Komisję Europejską w ramach organizowanego corocznie Tygodnia Zrównoważonej Energii (European Sustainable Energy Week). Jest to jedyny polski projekt, który kiedykolwiek znalazł się w finale tego konkursu.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki.

 

Edukacja dla najmłodszych.

Lekcja 1
Czerwony Kapturek w mieście

 

                 Pobierz książeczkę

 

Lekcja 2
Czerwony Kapturek w mieście, zimą.

 

                 Pobierz książeczkę

 

Lekcja 3
Czerwony Kapturek, misja Czarny Smog

             Pobierz książeczkę

 

 

 

Magazyn Ciepła Systemowego:

 

 (Pobierz pdf. I Kwartał 2020)

 

 

 

(Pobierz pdf. IV Kwartał 2019)

 

 

 

 

(Pobierz pdf. III Kwartał 2019)

 

 

(Pobierz pdf. II Kwartał 2019)