Budowa przyłącza cieplnego  2x Dn 80mm,  2x Dn 32mm z rur preizolowanych do budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Wkrzańskiej o łącznej długości ok  2x 155m