Polickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC S.A. otrzymało certyfikat redukcji emisji zanieczyszczeń PreQurs dla całego systemu ciepłowniczego. Jest to dokument potwierdzający wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko w zakresie emisji substancji szkodliwych do atmosfery – emisji niskiej i emisji ogólnej. Uroczyste przekazanie certyfikatów miało miejsce 13 lipca w siedzibie Gminy Police przy ul. Stefana Batorego 3. Wręczenie dokumentów poprzedziły prelekcje na temat jakości powietrza w Polsce oraz prezentacja wyników analizy oferowanego przez PEC S.A. ciepła systemowego w kontekście walki ze smogiem.

DSC00800aDSC00809a

                                               no smog

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
W POLICACH UL. BANKOWA 18

ogłasza
przetarg nieograniczony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
na Roboty Budowlane pn.:

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE CIEPŁOWNI REJONOWEJ PRZY UL. ENERGETYKÓW 1 W POLICACH.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
www.portal.uzp.gov.pl.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne na:
www.pecpolice.pl

Oferty należy składać w terminie do 30.07.2018 roku do godz. 1030 . Dla ofert przesyłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera bądź posłańca liczy się termin ich dostarczenia na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. ul. Bankowa 18, 72-010 Police.
Otwarcie ofert w dniu 30.07.2018 roku o godz. 11°° w pokoju nr 105 w siedzibie PEC S.A. w Policach, ul. Bankowa 18, piętro I.

Załączniki:

SIWZ--zaczniki-12_07_2018-1.pdf

Str_tytuowa_EELBO_ST.pdf

IE-PV-PEC-11.05.2018-v1-rh.pdf

IE-POLICE_PRZEDMIAR_V2.pdf

IE1.pdf

IE2.pdf

IE3.pdf

IE4.pdf

IE5.pdf

IE6.pdf

IE7.pdf

IE8.pdf

IE9.pdf

IE10.pdf

IE11.pdf

Wiaty-bnw---symulacja.pdf

Ogłoszenie_BZP.pdf

2018-07-19 Wyjaśnienia Zamawiającego.pdf

http://pecpolice.pl/images/deptakhosso.jpg

Prace przy nowo powstałej galeri handlowej.

http://pecpolice.pl/images/informacja.jpg