W związku z toczącą się w kraju debatą dotyczącą braków  surowców energetycznych informujemy, że PEC S.A. Police posiada wystarczające zapasy miału węglowego. Ich ilość zabezpiecza potrzeby w zaopatrzenie mieszkańców Polic w energię cieplną