Kolejny etap prac związany z modernizacją sieci ciepłowniczej przy ul. Grzybowej