Informujemy, że w PEC S.A. Police opłata za moc zamowioną nie przekracza 20% wartości energii cieplnej.