Witamy serdecznie w PEC S.A. w Policach.

PEC S.A. jest spółką akcyjną, której 100% akcji jest w posiadaniu Gminy Police. Funkcje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprawuje Burmistrz Gminy, rada nadzorcza liczy sześć osób, z których dwie wybiera załoga, zarząd jest jednoosobowy.

Jest to firma powołana w 1993r. z przekształcenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Zasadniczym celem działalności spółki jest dostarczenie energii cieplnej mieszkańcom Polic. Nośnikiem energii jest gorąca woda. Głównym źródłem energii cieplnej jest ciepłownia rejonowa z czterema kotłami wodnymi o łącznej mocy 46,4 MW, zasilana miałem węglowym. Oprócz tego kupujemy ze względu na cenę, znaczne ilości energii cieplnej z Zakładów Chemicznych Police S.A. jest to energia odpadowa powstająca w procesie uszlachetniania węgla kamiennego prowadzonego przez leżącą na terenie Z.CH. Police S.A. firmę "Polchar". Energia ta jest przesyłana do odbiorców 7,5 kilometrowymi sieciami napowietrznymi, oraz 24,21 kilometrowymi sieciami podziemnymi będącymi własnością spółki. Dostarczana następnie do 221 węzłów, z których 136 stanowi własność spółki.

Tam gdzie budowa sieci była i jest nieopłacalna zasilanie w ciepło odbywa się z kotłowni lokalnych. Zasilane są one gazem ziemnym. Łączna moc kotłowni lokalnych wynosi 0,658 MW.

Cały system, zarówno sieciowy jak i lokalny wyposażony jest w regulację ilościowo jakościową z automatyką pogodową oraz płynną regulacją pracy pomp.

Głównymi odbiorcami są dwie Spółdzielnie Mieszkaniowe, oraz Zakład Gospogarki Komunalnej i Mieszkaniowej w sumie te trzy instytucje kupują ok. 80% energii. Wszystkich kontrahentów jest ok.135.

Zasilamy w energię cieplną ok. 8400 mieszkań zamieszkałych przez ok. 27000 osób.

W firmie zatrudnionych jest średniorocznie 58 pracowników w tym 3 na czas sezonu grzewczego.

Miło nam poinformować, że z końcem roku 2008 przystąpiliśmy do Programu Promocji Ciepła Systemowego. PEC S.A. dołączył do grona firm, które w ramach rozwoju swojej działalności podnoszą jakość i standardy w zakresie nowych technologii jak również w zakresie obsługi klienta, marketingu i komunikacji. Ciepło Systemowe oferowane przez  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest gwarancją stosowania nowoczesnych rozwiązań oraz charakteryzuje się niezawodnością infrastruktury ciepłowniczej.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach informuje, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z termicznego przekształcania odpadów, oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych dostarczonego do sieci ciepłowniczej w 2016 roku wynosił 0%.

 

wspczynnik Wpc