Informujemy, że w PEC S.A. w Policach opłata za moc zamówioną nie przekracza 20% wartości energii cieplnej.