Budowa przyłącza cieplnego z rur preizolowanych do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Wspólnej w Policach