Zarząd spółki
Cezary Michał Arciszewski - Prezes Zarządu - Dyrektor


Rada Nadzorcza
Zbigniew Wyrwicz – Przewodniczący

Anna Ryl – Wiceprzewodniczący

Małgorzata Rutkowska – Sekretarz 

Wiktor Szymański– Członek

Shivan Fate – Członek 

Marek Henkiel – Członek

 

Schemat organizacyjny w PEC S.A. Police

(kliknij aby powiększyć)