Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2018 r. Nr OSZ.4210.8.7.2018.202.XVI.APO1 została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła dla PEC S.A. Z dniem 01.11.2018 r. zmieniają się też ceny Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25.09.2018r. Nr OSZ.4210.9.8.2018.580.XI.RN.

W związku z powyższym z dniem 9 listopada 2018r. wynikowe ceny i stawki opłat dla odbiorców wynoszą :

           
   

Taryfa_ciepla.pdf

Informujemy, że w PEC S.A. w Policach opłata za moc zamówioną nie przekracza 20% wartości energii cieplnej.

 

               Zlecenie na dostawę ciepła - pobierz wniosek (plik w formacie. doc)

Wniosek o przyłączenie do m.s.c - pobierz wniosek (plik w formacie .doc)