Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

w Policach ul. Bankowa 18

ogłasza, że

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2018/2019

w ilości 6000 Mg wygrała firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Spedycyjne PETEK

Rupik i Tarnówka Spółka Jawna, ul. Dąbrowskiego 2,

41-800 Zabrze.