Kolejny etap prac związany z modernizacją sieci ciepłowniczej od ul. Grzybowej do węzła cieplnego przy ul. Mieszka I 4

Kolejny etap prac związany z modernizacją sieci ciepłowniczej przy ul. Grzybowej