Budowa przyłącza cieplnego z rur preizolowanych do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Wspólnej w Policach

Budowa przyłącza cieplnego ul. Przemysłowa w Policach o łącznej długości  2x284 metrów.

Budowa przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Mieszka I 8-8f w Policach

Budowa sieci ciepłowniczej przy ul. Roweckiego wraz z przyłączem cieplnym z rur preizolowanych o łącznej dłogości 109 metrów.