Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na terenie Ciepłowni Rejonowej w Policach ul. Energetyków . Na całą instalację została przyznana pomoc finasowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki. W skład całej instalacji wchodzi 126 paneli słonecznych, każdy o mocy 300 W, co daje łącznie 37,8 kWp. Średnio roczny uzysk z instalacji PV kształtuje się na poziomie 32881 kWh. Dzięki zainstalowaniu takiej instalacji ograniczenie emisji będzie na poziomie 19,729 Mg CO2/rok.

 

Prace przy kanale spalin dobiegają końca, kanał w pełni ocieplony i zaizolowany. Prace wykonane przez pracowników PEC S.A. Police - Dział Monterski.

Rozdzielnia prądu stałego 110V. Projekt w całości wykonany własnymi siłami przez pracowników PEC S.A. Police

- Dział Elektryczny.

 

 

 

Nowe przyłacze cieplne na ul. 26 Kwietnia 16 i 24.

   http://pecpolice.pl/images/20180806_095429.jpg?1533626835   http://pecpolice.pl/images/20180806_095508.jpg?1533626872